Επικοινωνία

Διεύθυνση

PHARMALIFE Μ.Ι.Κ.Ε.

Φαρμακαποθήκη
Νικολάου Πλαστήρα 66
Λητή Θεσσαλονίκης
ΤΚ 57200
(+30) 2394 304852
(+30) 2394 304880